Yalova Nebevi Hareket Derneği-Title

Bağış Yapmak İstiyorum
Slide 1 jFlow Plus

YALOVA: ERKEKLERE TEFSİR SOHBETİ

Her PERŞEMBE saat 21.00'da yaptığımız tefsir sohbetimize her yaştan erkek kardeşimiz davetlidir.

Slide 3 jFlow Plus

YALOVA: BAYANLARA HADİS SOHBETİ

Her SALI saat 16.00'da yaptığımız hadis sohbetimize her yaştan bayan kardeşimiz davetlidir.

Slide 3 jFlow Plus

BURSA: ERKEKLERE HADİS SOHBETİ

Her CUMA saat 21.00'da yaptığımız hadis sohbetimize her yaştan erkek kardeşimiz davetlidir.NEBEVİ HAREKET
DERNEĞİ

HAFTALIK DERS PROGRAMLARI
YALOVA
Merkez

ERKEKLER İÇİN 21.00'DA
PAZARTESİ 23.00: İnternet üzerinden canlı yayın TEFSİR DERSİ

SALI: Kur'ân-ı Kerîm okuma ve İlmihal

CUMA: PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN HAYATI

ÇARŞAMBA ve CUMA 19.15'te: Arapça Dersi (Sarf, Nahiv)

BAYANLAR İÇİN 15.30'DA
SALI: Hadis Sohbeti

PERŞEMBE: Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Tecvid

BURSA
Gürsu

ERKEKLER İÇİN 20.30'DA
SALI: Hadis Sohbeti

Yalova Nebevi Hareket Derneği002 Bakara Suresi II. Kur 087. Ayetin Tefsiri (Yasin Karataş Hoca)

002 Bakara Suresi II. Kur 087. Ayetin Tefsiri (Yasin Karataş Hoca)


Diğer "TEFSİR DERSLERİ-YASİN KARATAŞ HOCA" Videoları

Talha Hakan Alp Hoca - Tahavi Akaid Dersleri  7 - Muhtelif Meseleler

Talha Hakan Alp Hoca - Tahavi Akaid Dersleri 7 - Muhtelif Meseleler


Diğer "TAHAVİ AKİDESİ'NDEN DERSLER-TALHA HAKAN ALP HOCA" Videoları


Yalova Nebevi Hareket Derneği

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş  

Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir?

Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ
Aylık İslami Dergi “es-Sumûd” Ocak 2015
www.alsomod-iea.info
04 Mart 2015 Çarşamba

CİHAD VE GÜNÜMÜZÜN SORUMLULUKLARI

Günümüzde sıkıntılar Müslümanların üzerine peş peşe, aralıksız gelmeye devam etmektedir. Bu koşullar münasebetiyle her Müslümanın aklını şu sorular kurcalamaktadır: Bu sıkıntılar içerisinde ne yapmaya güç yetirebiliriz? Bu şartlarda yapmamız gerekenler nelerdir? Bazıları “Elimizden bir şey gelmez”, “Hiçbir gücümüz yok”, “Bunu falancaların yapması gerekir” gibi sözler söyleyerek, bu büyük yükü başkasına atmaktadırlar. Fakat durum böyle değildir. Müslümanlar, herkesin yapabileceği, büyük hayırlar getirecek bir şeylerin olduğunun farkında değiller.

Öyleyse, elimizden ne gelir? Ne yapmaya gücümüz yeter? Nasıl? Ne zaman?

Ben derim ki: Ey kardeşim! Her birimize bak ve düşün. Sonra tekrar bak ve yine düşün. Sonra yine… Sonra yine… Bir Müslüman nasıl olur da Afganistan’da, Filistin’de, Irak’ta ve İslam âleminin diğer yerlerinde Müslüman kardeşlerinin öldürüldüğünü, yok edildiğini ve sürüldüğünü görür de bunun acısıyla kalbi yarılmaz; hüzünle gözleri yaşarmaz; meydanlara çıkmaz; nasıl olur da öfkelenmez ve yardım etmek, intikamlarını almak için harekete geçmez? Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır: “Onlar bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.” (eş-Şûrâ, 39)

Ölüm kendilerini her taraftan kuşattığı için kardeşleri gece gündüz uyumazken bir Müslüman nasıl olur da geceleyin uyuyabilir? Kardeşleri su ve yiyecek bulamıyor olduğu halde bir Müslüman nasıl olur da rahat bir hayat yaşayabilir? Kardeşlerinin çocukları korku içerisinde ağlarken, saklanırken ve ölürken bir Müslüman nasıl olur da çocuklarının koşup oynadığını gördüğünde sevinebilir? Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Müminler birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet etme ve cana yakın olma hususlarında tek bir beden gibidir. Bir uzuv rahatsızlandı mı, bedenin diğer azaları, sıtma ve ateşlenme ile ona eşlik eder.” (Buhari, Müslim, Ahmed)

Ah Müslüman kadınların ırzları!

Nasıl bir durgunluktur, nasıl durur Müslüman;

Müslüman kadınlar azgın düşmanla beraberken?

Ağıt yakarak yanaklarını döven,

Peygamberleri Muhammed’i çağıran kadınlar…

İşkenceden korktuklarında var gücüyle

“Ah keşke hiç doğmasaydık” diyen kadınlar…

Hiçbir şeye gücü yetmeyen, kendini eliyle kardeşinden,

Gizlemekten başka bir numarası olmayan kadınlar…

Müslüman kardeşim! Nerede gayret? Nerede mertlik, nerede adamlık, nerede adamlar? Annene ve bacına, Müslüman hanımlara yapılanların yapıldığını bir düşün. Müslüman Afganlı kadın, Müslüman Iraklı kadın senin din kardeşin değil mi?

Müslümanların başına bunlar gelirken yapmamız gereken, boş boş oturmak değildir; kardeşlerimiz Allah yolunda düşmanla göğüs göğse savaşıp nefislerini temizlerken evde oturmak değildir. İslam’ın sorumluluğunun, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in onun resulü olduğuna şahitlik eden herkesin üzerine, güç ve imkânların, konum ve şartların çeşitliliğiyle orantılı bir sorumluluk olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz. Yine İslami hareketin, Ümmet’in cihadı olduğunu, bir grubun, cemaatin, örgütün veya bir hareketin cihadı olmadığını kabul etmeliyiz. Bundan hareketle, yetenekli bir İslam Ümmetinin çıkarılması, her Müslüman için önemli bir tedavi, kendisini zorba rejimlerden koruyacak gerçek bir korumadır.

Allah yolunda cihad hususunda kusursuz bir şekilde adam yetiştirmek şu hadisten anlaşılacak sorumluluklardan biridir: “Kim savaşmadan, savaşı içinden geçirmeden ölürse, münafıklık şubelerinden biri üzere ölür.” (Müslim) Kişi arkasına yaslanıp kalbini dünya sevgisiyle doldurarak gelecekte savaşmayı sadece içinden geçirse yeterli olmaz. Bu, kişiyi hadisteki durumdan kurtaran bir durum değildir.

Kişiyi bu durumdan kurtaracak olan şey fiili işlerdir, bilgi hazırlığıdır, dini ilimleri öğrenmek ve neden cihad edeceğini, nasıl cihad edeceğini, kimin cihad edeceğini, hangi akide ve inanç üzere cihad edeceğini anlayacak kadar basiret sahibi olmaktır. Niyeti Allah’a has kılma, Allah’a ibadet ve taatla yaklaşma ve İslam ahlakıyla ahlaklanma eğitimini ve terbiyesini edinmektir. Sağlığı koruma, spor, binicilik, yüzme, atıcılık ve düşmana saldırıda gerekli olan diğer eğitimleri alarak bedeni hazırlamaktır. Allah yolunda infak etme ve nefsi cimrilikten, dünya sevgisinden arındırma terbiyesi almaktır.

Kâfirlere karşı savaşmak sadece silahla yapılabilen bir şey değildir. Elle ve dille, malla ve kalple yapılabilir. Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Müşriklere karşı mallarınızla, ellerinizle ve dillerinizle cihad edin.” (Ebû Dâvûd) Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Allah’ın benden önceki ümmetlere göndermiş olduğu her peygamberin -sünnetine uyup, emrine itaat eden- yardımcıları ve ashabı vardı. Onlardan sonra, yapmadıkları şeyi söyleyen, emredilmedikleri işleri yapan bir nesil geldi. Kim onlara karşı eliyle cihad ederse o mümindir. Kim onlara karşı diliyle cihad ederse o mümindir. Kim onlara karşı kalbiyle cihad ederse o mümindir. Bunun arkasında artık hardal tanesi kadar iman yoktur.” (Müslim)

“Allah yolunda cihad” şeriatta “Allah kelimesi yücelsin diye savaşmak” diye tarif edilir. Bunun vesilesi silah taşımaktır. Hazırlık, finansman ve planlama ise cihada yardım eder ve cihad edilebilmesini sağlar. Buna göre çiftçi, üretici, tüccar, doktor, mühendis, işçi, güvenlik görevlisi, davetçi, yazar gibi, uzaktan-yakından birçok insan cihada katkıda bulunabilir. Bu cihad türlerinden her biriyle kişi ecir kazanır. Çünkü bunlardan her biri cihaddır. Fakat cihâd-ı ekber yani cihadın en büyüğü, Allah yolunda cihad ederken öldürülen insanın şehit olduğu yerdir, düşmanla savaşmaktır, büyük bir ecrin Allah tarafından verildiği cihaddır.

Aklı olan hiç kimse şüphe etmez ki Allah yolunda cihad İslam’daki mertebelerin en yücesi, zirvesinin tepesidir. Fakat günümüz şartlarında her bir Müslüman nasıl cihad edecektir? Bundan dolayı, cephelerde olmayanların ecirden mahrum kalmaması için yapabilecekleri bazı pratik cihadi adımları bir araya getirmek istedim:

CİHAD TÜRLERİ

1. TÜR CİHAD: Fertlerin ve Toplumun, Akide ve Amel Açısından Islahı

Ümmetin düşmanları, bu ümmeti İslami kimliğinden ayırmak; akideyi ve Müslümanların akıllarındaki birçok sabiteyi çarpıtmak; Müslümanların, düşmanlara karşı kullanacağı kuvveti yok etmek için, üzerinde düşünülmüş detaylı bir planı hayata geçirmiştir. Ümmetimizin varlığını tehdit eden bu korkunç planı, fert ve toplumun, akîde ve amel açısından ıslahı ile engellemek her Müslümanın vazifesidir. Bu, peygamberlerin davetinin temeli olan “ulûhiyet tevhidini” içeren tevhidin anlamını, imanın anlamını, İslam’ın şartlarını, Allah’ın isim ve sıfatlarını, imanı bozan şeyleri öğrenmekle mümkündür. Böylece kişi bu hususlarda yanlışa düşmesin, fert ve toplum bu konularda bilinçlendirilsin.

Bu -yani akîde cihadı- mümin kişinin, başkasına değil sadece Allah’a sarf edeceği bir çabadır. Bu cihad, Allah’ın zikretmiş olduğu gaybî meselelere teslim olmakla kişinin yakînini kuvvetlendirir; Müslümanın kalbinden, insan korkusunu söker atar, onu Allah’a tevekkül silahıyla donatır, bu din uğruna göstermiş olduğu gayrette Müslümanı karamsarlıktan uzak tutar, hayatını ilahi düstura uygun olarak düzene, intizama sokar, kalbine memnuniyet ve sabır tohumları eker.

Islah, kötü akıbete engel olur. Peygamber Efendimize (sav) “İçimizde Salihler olsa dahi helak edilir miyiz?” diye sorulduğunda “Evet, kötülük arttığı zaman…” cevabını vermiştir. (Buhari, Müslim) Kötülük arttığında, münker ayyuka çıktığında, günahlar yayıldığında, fücur yaygınlaştığında işte bütün bunlar helakin sebebi olmaktadır. Bu ise savaştan beterdir. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Zina ve faiz bir beldede ayyuka çıktığında, Allah’ın azabını kendileri için helal kılmışlardır.” (Hâkim, sahih) Başka bir hadiste “İnsanlar zalimi görür de iki elini tutup (zulümden alıkoymadığı) zaman, Allah’ın umumi bir akıbetin gelmesi yakındır.” buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Ahmed) Nefsin terbiyesi ve başkalarının ıslahı, Allah’ın gazabını geri çeviren amellerdendir.

Müslümanın yapması gereken, tevekkülü sağlayıp, moral bozucu haberler yaymaktan, kuruntularla insanları korkuya düşürmekten sakınmaktır. Bunları yapmak münafıkların özelliklerindendir. Müslümanlar Allah’ın söz ettiği şu kişilerden olmaktan sakınmalıdır: “Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lânete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.” (Ahzâb Suresi, 60-61)

Kötü haber yaymak ve korku salmak, zaaf ve zillet doğurur. Zaman içerisinde müminleri sözü ancak şudur: “…Nice az sayıda bir birlik Allah’ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 249)

2. TÜR CİHAD: Çocukların Eğitimi

Düşmanlar Müslümanların çocuklarının ilköğretimine odaklanmışlar; radikal bir eğitim vasıtasıyla gerçek İslam’la olan bağlantılarını koparmışlardır. Bu durum, düşmanların planlarına intibak sağlamak için İslami müfredatı değiştiren birçok hükümetin de işine gelmektedir. Düşmanlarımızın bununla amaçladığı şey, cihadî duyguları ve bununla beraber gençlerdeki iman esaslı eğitimde kendini gösteren iman gücünü söküp almaktır. İşte eğitim cihadının önemi de bundan gelmektedir.

Çocuklarını Kur’ân ve sünnet menhecine muhalif etkilerden uzak iman eğitimiyle terbiye etmesi, her Müslümanın vazifesidir. Eğer bunu bizzat kendisi yapamayacaksa çocuklarını eğitmesi için, ilmiyle amel eden âlimlere teslim etmelidir.

Çocuklarına Müslüman ile Müslüman olmayan arasındaki farkı, Müslüman olmayanların kâfir olduğunu ve cehennemde ebedi kalacağını, Allah’ın İslam’dan başka bir şeyi din olarak kabul etmeyeceğini öğretmelidir. Böylece Müslümanın çocuğu ruhsal çöküntüden uzak, kendine has İslami karakteriyle yetişir.

Müslüman kişi çocuğuna, kendisinin diğer insanlar gibi olmadığını, bir mesajının olduğunu, Rabbinin dinini tüm dünyaya ulaştırması gerektiğini, ümmetin içinde bulunduğu durumu değiştirme yükünün omuzlarında olduğunu öğretmelidir. Böylece Müslümanın çocuğu büyük hedefleri olan, gayretli bir genç olur. Kimse “Benim küçücük oğlumun elinden ne gelir ki?” demesin. Tüm önemli şahsiyetler, büyük kişilikler bir zamanlar küçük birer çocuktu. Birçoğunun babası ne nüfuz sahibiydi ne de kraldı. Fakat buna rağmen tarihin seyrini değiştirdiler.

Müslüman kişi çocuklarını cihad için, mücahidler için var gücüyle çalışmaya teşvik etmelidir. Böylece çocuklar iş görme, cihad ve ümmetin sorunlarını çözmede aktif rol alma sevdasıyla büyüyecektir.

Sakin ha sakın! Sakın çocuklarınızı Yahudilerin, Hristiyanların ve münafıkların yönettiği televizyona, internete teslim etmeyin. Yoksa çocuk adam benzeri, yarı Müslüman biri olarak büyür. Herkes çocuğunun eğitimi hususunda Allah katında sorumludur: “Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz.” (Buhârî) Çocukların eğitimi günümüzde cihad çeşitlerinin en büyüklerindendir.

Müslümanın peygamber kıssalarını ve sahabe hayatını öğrenmesi ve çocuklarını bunlarla ilgilendirmesi şarttır. Böylece çocuk, Allah’ın Kılıcı Hâlid b. Velîd’in kahramanlıkları, Zübeyr b. Avvâm’ın atılganlığı, Ebû Bekir’in nezaketi, Ömer’in şiddeti, Osman’ın gücü ve hayâsı, İbn Mesûd’ın ilmi, Huzeyfe b. Yemân’ın güvenilirliği üzere yetişecektir.

Müslüman kişi çocuğuna dini ilimleri öğrettikten sonra dünyalık ilimleri unutmamalıdır. Dünyalık ilimler dini ilimlerin takipçisidir. Bazen bu ilimleri öğrenmek Müslüman fertlere farz dahi olabilir. Mucit bir mühendis, yetkin bir doktor, başarılı bir tüccar… Eğitimde esas, şerî ilimler olmalıdır. Şerî ilimler, üzerine fennî ilimlerin bina edildiği temel mesabesinde olmalıdır, tersi olmamalıdır. Çünkü eğer önce dünyevi ilimleri öğrenirse, şerî ilimlerin kendisine göre anlaşılacağı bir esas haline gelir ki, bu doğru bir yol değildir.

Çocuğunu, karnını yemekle doldurup, şişman, yağlı, uyuşuk, tembel bir koyun haline getirmemelidir. Ona sertliği, pekliği ve yaşamın zorluğunu öğretmelidir. Bazen kendisini yemek yemekten alıkoymalı, açık havada güneşe çıkarmalıdır. Kuvvetlenip sertleşmesi için onu dağlara çıkarmalıdır. Dalgalarla mücadele etmeyi öğrenmesi için onu denizlerde ve nehirlerde yüzdürmelidir. Kendi gölgesinden korkan erkekler değil, gölgelerinden düşmanların korktuğu adamlar istiyoruz.

3. TÜR CİHAD: Davet ve Tebliğ

Küfür devletleri filolar hazırlamış, her yerde İslam davetçilerine karşı savaşmaktadır. Bu da doğal olarak ümmetin -düşmana karşı en güçlü silahımız olan- manevi yanını zayıflatmaktadır.

Şu halde Müslüman kardeşlerimin, hayatının büyük bir bölümünü Allah’a davete adayarak bu duruma karşı koyması gerekir. “De ki: ‘İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah’a çağırırız…’” (Yûsuf, 108) İlmin yayılması ve Allah’a davet olmadan bu din doğrulmaz, akideler yerleşmez. Velâ ve berâ akidesini öğrenmekle, Allah için sevip Allah için nefret etmekle mümkündür. Müslüman kişi kâfire iyilik ve adaletle davranma ile onunla savaşma arasında farkı öğrenmelidir. Bu kâfir ya doğrudan Müslümanları öldürmekte, ya öldürenlere yardım etmekte ya da davetin önünde set olarak durmaktadır. Her durumda kâfirlere buğzetmekten vaz geçilmemelidir.

Kim bir sözle, çabayla, kitapla, kasetle, münazarayla, hakkı söylemekle dahi olsa Allah’a davet ederse kâfirleri kızdıracak bir adım atmış olur. Vatanlarına ve evlatlarına musallat olarak Müslümanları kızdırdıkları gibi biz de Allah’a davet ederek, nefislerimizi ıslah ederek ve Allah’a dönerek onları öfkelendireceğiz. Yüce Allah’ın, Peygamberimizin (sav) ashabı hakkında söylediği şu sözü okumadınız mı? “…Allah kâfirleri öfkelendirir…” (Fetih, 29)

Davetçileri kayıtlayan hiçbir sınır yoktur. Her Müslüman evinde bir davetçidir, işinde bir davetçidir, okulunda bir davetçidir, caddede bir davetçidir, arkadaşları arasında bir davetçidir. Nerede olursa olsun bir tebessümle, bir sözle, bir hediyeyle, yardımcı olmakla, hasta ziyaretiyle, selam vermekle özetle organlarıyla ve hisleriyle Allah’a davet eder. “Hiçbir iyiliği küçümseme. Velev ki kardeşine gösterdiğin bir güler yüz olsun.” (Müslim)

4. TÜR CİHAD: Doğrudan Eylem

İlim sahibi Müslümanların insanları eğitmesi şarttır. Bu bir yazıyla, sözle, fiille veya bunların hepsiyle olabilir. İçerisinde bulunduğumuz durumlarda geri durması, kabuğuna çekilmesi caiz olmaz. İlimsiz kişilerin ilim halkalarına oturup ilim tahsil etmesi, güvenilir ihtisas sahibi âlimlere soru sorması gerekmektedir.

Modern silahları kullanarak savaşabilenlerin cephelere ulaşmaya çalışması gerekmektedir. Bu oradaki mücahit kardeşlerimizle koordineli bir şekilde olur. Bu hassas adımı atarken münferit hareket edilmemelidir. Çünkü ferdi hareketler faydadan çok zarar getirmektedir.

Cephelere dâhil olamayan ve cihad edemeyenlerin yapması gereken şey ise, nasihat etmek, askeri tecrübelerini, mücahitlerin cephelere yönelmesi için kullanmak, cephelerde bulunmayan genç Müslüman kardeşlerini eğitmektir.

Savaşmayı beceremeyenlerin yapması gereken şey ise kendisini bedeni ve askeri olarak hazırlamak, gücünün yettiği silah ve askeri taktikler noktasında kendisini eğitmektir. “Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı…” (Tevbe Suresi, 46)

İslam ordusundaki kardeşlerin yapması gereken, imkân nispetinde, askerleri şerî ilimler noktasında eğitmek; bu fertler arasına cihad ve Allah yolunda şehadet sevdasının tohumlarını ekmektir.

Kendi ülkesinde silah eğitimi alması mümkün değilse, yaz tatilinde dahi olsa başka ülkelere gitmelidir. Buralarda silah temin edebilir, imkân nispetinde yeni silahların eğitimini alabilir.

Eğer şu veya bu sebeple ülkesini terk edemiyorsa, o zaman -cihada hazırlık yapma niyetiyle- ülkesindeki orduya katılır. Bundaki amaç, ağır ve hafif silahların eğitimini almak; çağdaş savaş bilgilerini almaktır.

İlerleyen yaşı ve bedenen savaşa uygun olmama ve benzeri gibi şerî bir mazeretten dolayı bedeniyle cihada katılamayan kişi, malıyla cihad etmelidir: malı varsa kendi malıyla, kendi malı yoksa Müslümanları Allah yolunda harcamaya teşvikle ve bunun karşılığındaki sevabı malı olan Müslümanlara anlatmakla… “…Müminleri de teşvik et…” (Nisâ Suresi, 84) Teşvik işini erkekler yapabildiği gibi bayanlar da yapabilir. Birçok cephede mücahitlerin -Allah’ın yardımıyla- paradan başka eksiği olmuyor. Durum böyle olunca Müslümanların gazeteler, dergiler yayımlaması, kasetler, kitaplar hazırlayacak davetçiler istihdam etmesi şarttır.

Her Müslümanın gece silahını kullanması şarttır. Bu silah Allah’ın peygamberlerinin kullandığı pasif silahtır. Hâlbuki bu silah, sadece Allah’ın vadine ve yardımına iyice inanmış Müslümanın sahip olduğu aktif bir silahtır. Bununla birlikte çoğu zaman bu silahı hepten terk ediyoruz veya tefrite kaçıyor, ihmal ediyoruz. Ellerimizi kaldırmaya üşeniyoruz. Bu, acziyetin son noktasıdır. Bundan dolayı Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: “İnsanların en âcizi, duadan aciz kalandır.” (İbn Hibbân ve diğerleri [Taberani, Evsat, Dua; Beyhaki, Şuabul İman; Elbânî sahih olduğunu belirtmiştir])

5. TÜR CİHAD: Fikir

Müslümanların fikir dünyalarında, düzeltilmesi ve zihinlerden silinmesi gereken birçok yanlış kavram bulunmaktadır. Ancak bu şekilde işler düzene girer ve insanlar bir hüccet üzere cihad ederler. Bu hatalı kavramlardan bazıları:

İslam’ın Mesajı ve Beşerî Kanunlar:

Günümüzde insanlara uygulanan beşeri kanunlar, hiç şüphesiz insanlarla İslam’ın mesajının arasında girmektedir. Her ne kadar fikir özgürlüğü ve insan haklarını tesis etmeyi vadediyor olsalar da gerçekte bu kanunlar, insanların gerçek İslam’ı öğrenmesine engel olmaktadır. İnsanlarla İslam’ı baş başa bıraksalar, Allah’ın dinine bölük bölük gireceklerdir.

Yapmamız gereken, insanlarda bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşturmak; küfür güçlerinin iddialarını çürütmek ve kâfirlerin iddialarının iç yüzünü insanlara göstermektir. Demokrasi, adalet, eşitlik gibi, yeryüzünün diğer yerlerinde Müslümanlar lehine uygulanmaktan kaldırılmış meselelerle ilgili atıp tuttukları palavralar gibi… Günümüzün bu savaşı birçok maskeyi düşürmüştür. Küfür milletlerinin ve küfür önderlerinin acımasız yüzü, insanların çoğuna, hatta kendilerinden olan aldanmışlara dahi aşikâr olmuştur.

Çizili Sınırlar ve Gerçek Sınırlar:

Tüm İslam beldeleri tek bir ülkedir. Çizili sınırlar, (fiiliyatta var olsa da) akıllardan silinmesi gereken yapay sınırlardır. Mekke ve Medine’de yaşayan Japon, Amerikan, Avrupalı, Hintli Müslüman, bu şehirlerde doğmuş olan diğer Müslümanlar gibidir. Aynı haklara sahiptir ve aynı vazifelerle görevlidir. Onunla bunun arasında hiçbir fark yoktur. “Arap ile Acem arasında, takvadan başka bir fark yoktur.”

Allah Bir Şeyi Yükselttiyse Mutlaka Alçaltacaktır:

Birçok güçlü ve büyük millet, izzetli ve güçlü olduktan sonra yok olup gitmiştir. Mevcut durumun ebediyen devam etmesi mümkün değildir. (Allah evveldir, ahirdir.) Allah bir şeyi yükselttiyse onu mutlaka alçaltacaktır. Bugün güç ve kudret Batı’nın elindeyse, bu sonsuza dek böyle devam etmeyecektir. Bilinmelidir ki bu, geçici bir rahatlıktır, hayırlı sonuç muttakilerindir. Allahu Teâlâ Müslümanlara, onun emirlerine boyun eğmeleri halinde düşmanlarına karşı yardım olunacaklarını; düşmanları kendilerine musallat olursa bunun, Allah’ın emirlerinden bazılarını terk ettikleri ve ona isyankâr davrandıkları için olduğunu haber vermiştir. Her şeye rağmen Müslümanları ümitsiz bırakmamış, işlerine bakmalarını, yaralarını sarmalarını ve düşmanlarına karşı koymalarını emretmiş, böylece kendilerine yardım edeceğini, kendilerine zafer vereceğini bildirmiştir. Allah onlara, muttakilerle beraber, muhsinlerle beraber, sabredenlerle beraber ve müminlerle beraber olduğunu bildirmiştir. Allah’ın izniyle kâfirlerin ülkelerimizdeki varlığı devam etmeyecektir.

Filistin’in İslam toprağı olması ve Yahudilerin oradaki yerleşiminin gelip geçici olması gibi, Müslümanların ülkelerinin Allah’ın indirdiklerinden başka kanunlarla, şeriata aykırı olarak insanlar arasında örfleşmiş uygulamalarla yönetilmesi de böyledir. Duruma sadece bu açıdan bakılmalıdır. Zamanın şartları bunlardır, buna göre hareket etmeliyiz, diyenin sözüne itibar edilmemelidir. Bilakis biz deriz ki, bu, düzeltilmesi gereken bir bozulmadır. Mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Bir Müslümanın Müslümanlara karşı kâfirlerle birlikte olması caiz değildir. Bir Müslümanın Müslümana karşı kâfire yardım etmesi caiz değildir. Bu İslam’ı bozan bir durumdur. Bir Müslüman bir kâfir hakkında hata dahi yapmış olsa kâfire teslim edilemez, İslam şeriatına göre muhakeme edilir.

Cihad İçin Bir Halifenin Varlığı Şart Mıdır?

Allah yolunda cihad, İslam’ın zirvesidir, dinin şiarlarından en belirgin olanıdır; bir halifenin varlığına bağlı değildir. Fakat bir ordunun tanzimini ve sefere gönderme işini, kargaşa çıkmaması, tatsız sonuçların doğmaması için onun yapması gerekir. Bu sebeple bir cihadın başlatılması ve cihada katılım, Müslümanların imamının şanındandır. Bu sebeple âlimlerin bir imam belirlemesi gerekir. Bir cihad başlar da Müslümanlar bu savaşa çağrılırsa gücü yeten herkesin Allah için, Hak Teâla’dan yardım umarak, İslam’ı savunmak için bu davete icabet etmesi şarttır. Kim bu savaşa çağrılır da özürsüz olarak icabet etmezse günahkârdır. Her şeyinde Allah Rasulü’nü (sav) örnek edinmek farzdır. Güç ve kuvvet hazırlamak da bu kabildendir.

Buradan hareketle âlimlerin etrafında toplanmanın ve onların yönlendirmeleri doğrultusunda hareket etmenin vacip olduğunu söyleyebiliriz. “Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar. Hâlbuki onu, Rasûl’e veya aralarında yetki sahibi kimselere götürselerdi, onların arasından işin içyüzünü anlayanlar, onun ne olduğunu bilirlerdi…” (Nisâ, 83) Bunu yapmak tefrikaya, kargaşaya ve çekişmeye mani olacaktır. Çünkü zaaf, çekişmede gizlidir: “…birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfâl, 46) Zehrini akıtmak için fırsat kollayan münafıklara karşı uyanık olmak gerekir. Düşman beşinci kolun¹ hazırlamış olduğu deliklerden girer. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Köyde veya çölde oturanlardan üç kişi bir araya gelip de cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onlara galebe çalar. Cemaate devam et. Çünkü kurt, sadece sürüden ayrılanı kapar.” (Ebû Dâvûd, Nesâî, Ahmed)

Müslümanın heyecanını bastırması ve münferit hareketlerden sakınması şarttır. Çünkü bu, faydadan çok zarar getirir. Tutku eğer şeriatle kayıtlanmazsa kasırgaya dönüşebilir. Mutemet âlimlere yardım et, onların ellerini güçlendir, âlimleri destekleyenlerin görüntüsünü çoğalt ki, idare ve karar vermelerinde bir ağırlıkları olsun.

En Büyük Cihad!

İnsanları yönetme işine soyunanlardan kitap ve sünnet hakkında hiçbir bilgisi olmayan birçoğu, cihadın farz oluşu hususunda, söz ve eylem planında, arızalı bir yerde durmaktadır. Bunlar geçmişten günümüze, nefisle mücadelenin gerekliliğini dayanak göstererek cihaddan alıkoymaya çalışmışlar; tarih boyunca düşman karşısında durma hususuna hiç önem vermemişlerdir. Bunlar köşelerinde, darülacezelerde çekilip oturmalarıyla bilinirler; düşmanlara karşı cihad etmekten alıkoymakla meşhurlardır.

Bunlar nefisle mücadelenin, küffarla cihada bir köprü görevi gördüğünü zannederler. Onlara göre nefisle mücadele etmezse -ölünceye kadar- Allah yolunda savaşması gerekli değildir. İnsanların birçoğunu, bu farizadan alıkoymaya teşvik ederler. Sıklıkla “Küçük cihaddan büyük cihada söndük.” sözünü söylerler. Bu sözün aslı yoktur, Peygamberimiz’in (sav) sözlerini ve fiillerini bilen hiçbir ravi bu sözü ondan nakletmemiştir. Hem nefisle mücadele ile düşmanla mücadele arasında herhangi bir zıtlık yoktur ki, birincisini yapmadan ikincisi yapılamayacak olsun. Sahabe içinde iman edip anında savaşa katılan ve Allah yolunda öldürülen yok muydu? Allah hepsinden razı olsun. Müslümanlar arasında zihinlerde yer etmiş, düzeltilmesi ve izale edilmesi gereken kavramlar çoktur. Ancak bunlar düzeltilirse Müslüman kişi bir beyyine üzere cihad edecektir.

6. TÜR CİHAD: Ekonomi

Düşmanlarımız, yakın gelecekte kendilerine ulaşmamız mümkün olmaya iktisadi bir güçle Müslümanlara saldırmaktadır. Fakat ekonomilerinin birçok kısmı bizlerle olan ticaretlerine dayanmaktadır. İşte Müslümanların bu hayati konuda şahsi isteklerine yenik düşmemeleri gerekmektedir.

Bir Müslüman, kendileriyle savaşılmakta olan Yahudi ve Hristiyanların mallarını satın alamaz; Müslümanların mallarını almak zorundadır. Bu şekilde İslami üretimler teşvik edilmiş olacaktır. (Kaâirlere ihtiyaç bırakmayacak kadar üretim yapan İslam ülkeleri vardır.) Dolayısıyla düşmana verilecek her kuruşunun, bir Müslüman çocuğun kalbine kurşun olarak döneceği düşünülmelidir. “Günah ve düşmanlık hususunda yardımlaşmayın.”

Tüccar bir Müslüman, ticaretinin yok olacağını veya zarara uğrayacağını bilse dahi, İslam’a ve Müslümanlara tuzak kuranların mallarını ithal etmemelidir; İslami devletlerle ticaret yapmalıdır. (İnsanların ihtiyacı olan ve İslami devletlerde bulunmayan ürünler müstesnadır, bu bir mazerettir. Bununla beraber gelişmiş İslami ülkeleri, bu ürünlerin üretilmesi noktasında teşvik etmelidir.)

Civarındaki mağaza sahiplerine, ABD’nin ve Müslüman dostlarımıza karşı savaşanların mallarını asla almayacağını bildirmelidir. Bu yolla birçok tüccarın ve alışveriş merkezinin, düşmanların şirketlerine ambargo uyguladıklarını -Allah’a hamd olsun- görmekteyiz.

Hiçbir Müslüman, İslam’la ve Müslümanlarla savaşan devletlere gitmemeli, İslam beldelerine yolculuk yapmalıdır. Bu, kâfirlerin beldelerinden daha güzel, daha temiz, daha güvenli ve daha ucuzdur. Kâfir devletler turizm yoluyla muazzam bir gelir elde etmektedir. Müslümanlar, kardeşlerinin malları hususunda kâfirlerden önceliklidir.

İslam beldelerine, Müslüman olmayan işçiler sokmaktan kaçınılmalıdır. Hele hele Arap Yarımadasına… Bol miktarda bulunan Müslüman uzmanlar istihdam etmelidir. Bunun külfeti daha hafif, mal ve işçilik açısından daha güvenlidir.

Eğer küfür beldesinde yatırımları varsa bunları, Müslümanların istifade edebileceği İslam topraklarına taşımalıdır. Böylece bu ülkelerin iktisatlarını ve sınai gelişimini canlandırmış olur.

Müslüman kişi eğer bir bilim dalında uzman ise İslam topraklarına dönmeli, küfür beldelerinde oturup onları Müslümanlara karşı güçlendirmemelidir. Aynı iş ve maaşı elde edemeyecek olsa bile Müslümanlara faydalı olmalı, bunun ecrinin Allah katında olduğunu bilmelidir.

AFGAN MÜCAHİTLER İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Müslüman kişi Afganlı mücahit kardeşlerimizin acısını, tüm mücahitlerin çektiği sıkıntıları her duyduğunda, her okuduğunda, bunun üzüntüsünü hisseder, kalbi daralır. En uygun yardımın hangisi olacağını bilemez. Yalnızca maddi destek yeteli midir? Yoksa bizzat cihada katılmalı mıdır?

Gerçek şu ki bunun sıkıntısını hissetmesi imanın varlığını göstermektedir. Afganistan’da Allah yolunda savaşan kardeşlerimizin bizim üzerimizde hakları vardır. Bu sebeple bizden biri eliyle, bedeniyle onlarla birlikte cihad edebiliyorsa bunu yapsın mı? Ben onların şu anda, bizden birinin bunu yapmasına ihtiyaçlarının olmadığını düşünüyorum. Fakat mazlum din kardeşlerimize gücümüz yettiği kadar dua etmeli, bol bol ihsanda bulunmalıyız. Özellikle de İslam akidesiyle bağlandıkları kardeşlerinin ihtiyaçlarını giderme hususunda mal, mülk, nüfuz ve iktidar sahibi olan herkesin elinden geleni yapması gerekmektedir.

Herkes kendini ve kardeşlerini bu mücahitler için bolca dua etmeye, mallarını sarf etmeye teşvik etmelidir. Çünkü bu kardeşlerimiz gerçekten çok ihtiyaç sahibi. Allah Rasulü (sav) “Müşriklere karşı canlarınızla, mallarınızla ve dillerinizle cihad edin.” buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Dârımî) Bu, İslam kardeşliğinin bir gereğidir.

Kime? Bu mücahitlere… Kime? Açlara, dullara, çocuklara, kadınlara… Kime? Silah istiyoruz, diyen yiğit gençlere… Sen onlarınsın kardeşim. Onlar önce Allah’tan istiyor, sonra senden talep ediyorlar. Müslüman kişinin onları yardımsız bırakması caiz midir?

Mal bulamayan, gücü neye yetiyorsa onu versin. Kolundaki saat dahi olsa Allah yolunda harcasın… Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “…Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak bulursunuz…” (Müzzemmil, 20) Bugün gönderecek bir şeyi olmayan bakarsın yarın veya daha sonra bir şeyler gönderebilir.

Kardeşliğin gerekliliklerini yerine getirmeleri hususunda Müslümanlara her yerde yalvardığımız gibi, her birimizin, insanları Afganlı mücahit kardeşlerimize yardım etmeye davet eden bir elçi olması zaruridir. Bu şekilde Müslümanlar, daha önce oldukları gibi yine düşmanın tepesine inen tek yumruk oluncaya kadar, zarar görmüş Müslüman kardeşlerine yardım ederler. Bu Allah’a zor değildir.

Kardeşlerim! İçerisinde bulunduğumuz vaziyet, Allah’ın denemesi ve imtihanıdır. Onun hikmeti insanları imtihan etmeyi gerektirir. Bu imtihanla temiz olan, pis olan; dostluk kurulacak değerde olan ve olmayan açığa çıkar. Nefisler sınanır, imtihanın zorluğuyla arınır. İçerisinde karışım bulunan altın gibi… Ancak imtihanla temizlenir.

Bu adımlar sadece iş yükünü, cihadın zorluğunu yüklenebilme, Allah yolunda fedakârlık testidir. Bu adımlar coşkuyla gelen, coşku gidince sönen geçici hareketler değil, kalıcı karakterler olsun. Bu dine yardım etme hususunda gayretli olan ciddi, sürekli ameller yapmalıdır. Zaman iş zamanıdır, konuşmaya lüzum yoktur. Tembelliğe yer yoktur. Düşünen düşünsün ve tevekkül etsin.

Burada anlatılanlar, cephede olmasak da her birimizin yapabileceği işlerdir. Başarı Allah’tandır. Peygamberimiz Muhammed’e, ailesine ve ashabına salat ve selam olsun.


¹Beşinci kol, fiilî müdahale ile ele geçirilemeyen bir kitleyi ya da devleti propaganda, casusluk, sabotaj ya da terör yoluyla manevî etkiye maruz bırakmak suretiyle müdahaleye uygun hale getirmek ya da fiilî savaş esnasında savaşı daha kolay kazanmak için yapılan her türlü manevî yıkıcı çalışmadır.
Yalova Nebevi Hareket Derneği Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih es-Safderî
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler

Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetCephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Cephede Olmayan Müslümanlar Nasıl Cihad Edebilir? Makalesi [Yazar: Yûsuf Sâlih Es-Safderî
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetAlexa icon


Yalova Nebevi Hareket Derneği-Türkiye Finans Banka Hesap Numarası TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
YALOVA MERKEZ ŞUBESİ
HESAP NO [TL] : 2542756-001 [TR62 0020 6000 7702 5427 5600 01]


NOT: Lütfen yaptığınız bağışın amacını [zekat, fitre, adak bağışı vs. gibi] açıklamaya yazın. Açıklama yazılmamış olan bağışlarınız dernek faaliyetlerimizde kullanılacaktır.

Yalova Nebevi Hareket Derneği-Facebook Sayfası Yalova Nebevi Hareket Derneği-Twitter Sayfası Yalova Nebevi Hareket Derneği-GooglePlus Yalova Nebevi Hareket Derneği-Youtube